Contact
Onze werkwijze

Kennismaking
Tijdens de eerste afspraak wordt uw probleem in kaart gebracht en de gevolgen hiervan op uw functioneren geïnventariseerd.

Onderzoek
Het onderzoek zal grotendeels bestaan uit het observeren van uw functioneren tijdens de activiteiten waarbij u problemen ervaart ten gevolge van uw klachten.

Behandeling
De behandeling kan zeer divers zijn en wordt bepaald op basis van de informatie uit het kennismakingsgesprek en het onderzoek. De behandeling kan onder andere bestaan uit het oefenen van de delen van activiteiten waar u problemen ervaart, het anders leren uitvoeren van activiteiten en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden.
Het begeleiden en adviseren bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen kan ook onderdeel van de behandeling zijn. Tevens kunnen wij betrokken worden bij het leren omgaan hiermee.

Privacy
Uiteraard houden wij rekening met de nieuwe AVG wetgeving. Voor meer informatie kunt hierover een verwerkingsovereenkomst vinden onder 'links' (rechts boven aan deze pagina).

Onze werkwijze
Wie zijn wij
Wat is ergotherapie?